Асептика та антисептика.

Стерилізація.

 


 1. Який індикатор використовують для контролю якості стерилізації гумових виробів:
 2. 1. Антипірин;
 3. 2. Антифебрин;
 4. 3. Резорцин;
 5. 4. Бензойна кислота;
 6. Сахароза.

 

Скільки разів на добу можна підігрівати миючий розчин до необхідної температури, якщо колір

розчину не змінюється? 

 1. 3;
 2. 2. 2;
 3. 3. 10;
 4. 4. 6;
 5. 5.

 

Медичній сестрі ЦСВ необхідно провести стерилізацію білизни і перев’язувального матеріалу.

Назвіть режим стерилізації:  

 1. 1. 0,5 атм., 110°С – 25 хв.;
 2. 2. 1,5 атм., 110°С – 30 хв.;
 3. 3. 2 атм., 120°С – 20 хв.;
 4. 4. 2 атм., 132°С – 20 хв.;
 5. 5. 2 атм., 132°С – 45 хв.

 

З якого розрахунку від загальної кількості інструментів проводять проби на якість передстерилізаційної очистки?

 1. 5 %;
 2. 1 %;
 3. 3 %;
 4. 10 %;
 5. 30 %.

 

Медсестрі ЦСВ необхідно провести контроль якості передстерилізаційної обробки на наявність залишку миючих речовин. Для цього вона повинна взяти:

 1. 1. 1 % розчин бензидину;
 2. 2. 1 % спиртовий розчин фенолфталеїну;
 3. 3. 3 % розчин перекису водню;
 4. 4. 4 % розчин ортотолуїдину;
 5. 5. 5 % спиртовий розчин амідопірину.

 

Назвіть метод стерилізації, який направлений на знищення мікроорганізмів за допомогою високої температури:

 1. Іонізуючий;
 2. Повітряний;
 3. Паровий;
 4. Хімічний;
 5. Кип’ятіння.

 

Вкажіть режим стерилізації повітряним методом:

 1. 120ºС- 60 хв.;
 2. 180ºС- 60 хв.;
 3. 120ºС- 35 хв.;
 4. 120ºС- 45 хв.;
 5. 180ºС- 45 хв.

 

8. При позитивній бензидиновій пробі необхідно:

 1. Промити інструментарій під проточною водою;
 2. Промити інструментарій в дистильованій воді;
 3. Замочити інструментарій в 3% розчині перекису водню;
 4. Замочити інструментарій в 0,2 % розчині дезактину;
 5. Повторити замочування інструментарію в миючому розчині і промивання під проточною водю.

 

9. В якому нормативному документі визначені правила приготування миючих розчинів?

 1. Наказ 288;
 2. Наказ 720;
 3. Наказ 408;
 4. Наказ 410;
 5. ГОСТ 42-21-2-85.

 

10. Термін зберігання стерильного матеріалу в стерилізаційних коробках без фільтру:

 1. 5 діб;
 2. 3 доби;
 3. 10 діб;
 4. 2 доби;
 5. 6 діб.

 

Яке забарвлення з’являється при бензидиновій пробі при наявності залишків крові?

 1. Фіолетове;
 2. Синьо-зелене;
 3. Блакитний;
 4. Червоне;
 5. Рожеве.

 

Вкажіть спосіб стерилізації операційної білизни:

 1. Хімічний;
 2. Кип’ятіння;
 3. Повітряний;
 4. Променевий;
 5. Автоклавування.

 

Вибіркова перевірка якості передстерилізійної обробки інструментів виявила наявність на інструментах залишків крові. За допомогою якої проби це можна підтвердити?

 1. Тимолової;
 2. Фенолфталеїнової;
 3. Азапірамової;
 4. Стрептоцидової;
 5. Формалінової.

 

14. Вкажіть метод стерилізації для скальпелів,

ножів та ножиць:

 1. Променевий;
 2. Повітряний;
 3. Кип’ятіння;
 4. Хімічний;
 5. Паровий;

 

15. Термін збереження стерильного матеріалу

в стерильних коробках з фільтром:

 1. 10 діб;
 2. 7 діб;
 3. 3 доби;
 4. 20 діб
 5. Використати відразу.

 

16. Після обробки інструментарію Вам необхідно здійснити контроль якості на залишки миючого засобу, Ви проведите пробу:

 1. Фенолфталеїнову;
 2. Азопірамову;
 3. Амідопиринову;
 4. Ортотолуідинову;
 5. Бензидинову.

 

17. Ви провели стерилізацію інструментів у сухожаровій шафі у відкритих ємностях. Який термін зберігання цих інструментів?

 1. 1 доба;
 2. 20 діб;
 3. 3 доби;
 4. 12 годин;
 5. Використовують відразу після стерилізації.

 

18. Як проводять п’ятий етап обезсолення?

 

 1. Промивання інструментів протягом 5 хвилин

в дистильованій воді;

 1. Промивання інструментів протягом 1 хвилини

в дистильованій воді;

 1. Промивання інструментів під струменем проточної

води  протягом 3 хвилин;

 1. Промивання інструментів протягом 3 хвилин

в 3% розчині перекису водню;

 1. Промивання інструментів протягом 10 хвилин

в дистильованій воді.

 

19. Температура миючого розчину, до складу якого входить “Біомой” становить:

Читайте так же про:  Планирование сестринской помощи пациенту с хирургической инфекцией, выполнение врачебных назначений.

 

 1. 40ºС;
 2. 55ºС;
 3. 30ºС;
 4. 50ºС;
 5. 60ºС.

 

2. Термін стерилізації у 6% розчині перекису водню при температурі 50ºС:

 1. 6 годин;
 2. 3 години;
 3. 4 години;
 4. 1 година;
 5. 2 години.

 

21. Яке забарвлення з’являється при наявності залишків

миючих засобів на медичному  інструментарії при проведенні фенолфталіїнової проби?

 1. Блакитне;
 2. Рожеве;
 3. Синьо-зелене;
 4. Темно-зелене;
 5. Фіолетове.

 

22. Перед укладанням матеріалу в бікс для стерилізаії внутрішню поверхню необхідно протерти:

 1. 0,5% розчином хлорантоїну;
 2. 3% розчином перекису водню;
 3. 0,5% розчином аміаку;
 4. 1% розчином сульфохлорантину;
 5. 0,5% розчином миючого засобу “Лотос”.

 

23. В маніпуляційному кабінеті знаходяться інструменти у крафт — пакеті, які були простерилізовані минулого дня. Який термін зберігання крафт — пакетів після стерилізації в сухожаровій шафі?

 1. 3 доби;
 2. 5 діб;
 3. 10 діб;
 4. 2 доби;
 5. 1 добу.

 

Після передстерилізаційної обробки інструментів фенолфталеїнова проба виявилася позитивною.

Якою повинні бути подальші дії медсестри?

 1. Повторити пробу;
 2. Ретельно промити інструменти дистильованою водою;
 3. Ретельно промити інструменти в миючому розчині;
 4. Ретельно промити інструменти під проточною водою;
 5. Повторити всі етапи передстерилізаційної обробки.

 

 1. Медична сестра маніпуляційного кабінету під час передстерилізаційної обробки інструментів проводить пробу з “Суданом-3” для виявлення залишків:
 2. Жиру;
 3. Крові;
 4. Порошку “Біомой”;
 5. Дезінфікуючих засобів;
 6. Порошку “Лотос”.

 

 1. Другий етап предстерилізаційної очистки медичного інструментарія включає:
 2. Промивання під проточною водою, на протязі 1 хв.;
 3. Замочування в миючому розчині на 30 хв.;
 4. Ополоскування дистильованою водою до 1 хв.;
 5. Замочування в миючому розчині на 15 хв.;
 6. Висушування в сухожаровій шафі при температурі 75ºС.

 

 1. Скільки часу промивають інструменти у миючому розчині йоршиком або ватно-марлевим тампоном:
 2. 30 секунд;
 3. 2 хв.;
 4. 1 хв.;
 5. 2 хв.;
 6. 15 секунд.

 

 1. Скільки часу промивають інструменти під струменем води після застосування порошку «Лотос»?
 2. До 1 хв.;
 3. До 3 хв.;
 4. До 4  хв.;
 5. До 10 хв.;
 6. До 2 хв.

 

 1. 29. Яким методом стерилізують медичний інструментарій, упакований в крафтпакети?
 2. За допомогою газів;
 3. Повітряним;
 4. За допомогою хімічних розчинів;
 5. Кипятінням;
 6. Гама – випромінюванням.

 

 1. 30. Назвіть температуру миючого розчину

виготовленого із застосуванням  порошка “Лотос”:

 1. 30-35ºС;
 2. 40-45ºС;
 3. 50-55ºС;
 4. 35-45ºС;
 5. 45-50ºС.

 

 1. 31. Скільки часу стерилізують інструменти

в 70% етиловому спирті?

 1. 6 годин;
 2. 30 хвилин;
 3. 2 години;
 4. 1 годину;
 5. 3 години.

 

 1. 32. Скільки часу можна користуватися миючим розчином?
 2. Протягом 5 годин;
 3. 2. Протягом 1 доби;
 4. Протягом 3 діб;
 5.   Протягом 1 години;
 6. Протягом 2 діб.

 

 1. 33. Склад миючого розчину для ІІ — го етапу передстерилізаційної обробки:
 2. 5г порошку « Лотос» + 10мл. 33% розчину перекису

водню + 990 мл. води;

 1. 5г порошку «Лотос» + 17мл 27,5% розчину перекису водню + 978мл води;
 2. 3г порошку « Лотос» + 10мл 33% розчину перекису

водню + 987мл води;

 1. 5г порошку « Лотос» + 15мл 30% розчину перекису

водню + 980мл води;

 1. 5г порошку « Лотос» + 20мл 33% розчину перекису

водню + 975мл води.

 1. 34. Медична сестра підготувала інструментарій до стерилізації в автоклаві. Яким способом їй необхідно укласти його в бікс?
 2. Без упаковки;
 3. У м’яку  упаковку;
 4. У поліетиленові пакети;
 5. У клейонку;
 6. У крафт-пакети.

 

 1. В чому суть фізичного методу контролю якості стерилізації медичного інструментарію?
 2. Використання властивості крохмалю давати синє забарвлення в присутності йоду;
 3. Знищення мікроорганізмів за допомогою високих температур;
 4. Використання пробірок, інфікованих сінною паличкою;
 5. Використання ефекту плавлення кристалічних речовин при певній температурі;
 6. Знищення мікроорганізмів за допомогою тиску та високої температури.
Читайте так же про:  Тестовые вопросы по наложении повязок в хирургической практике с ответами

 

 1. Про що свідчить порошкоподібний стан контрольної речовини після проведення стерилізації в автоклаві?
 2. Порушено режим стерилізації — не досягнено необхідного тиску пари;
 3. Контрольна речовина низької якості;
 4. Простерилізований матеріал придатний до використання;
 5. Порушено режим стерилізації — не досягнено певної температури;
 6. Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві.

 

 1. В ЦСВ після дезінфекції доставлена партія інструментів для здійснення передстерилізаційної очистки і стерилізації. Інструменти занурили в миючий розчин при температурі 50ºС на 15 хв., промили за допомогою тупферів, промили  водопровідною водою, провели контроль передстерилізаційної очистки, ополіскування дистильованою водою. Вкажіть наступний етап передстерилізаційної очистки: 
 1. Здійснити фенолфталеїнову пробу;
 2. Висушити при температурі 85ºС  в сухожаровій шафі;
 3. Здійснити азопірамову пробу;
 4. Упакувати інструменти для стерилізації;
 5. Здійснити стерилізацію паровим методом.

 

 1. Виберіть засіб, що входить до складу миючого розчину:
 2. Сулема;
 3. Хлорантоїн;
 4. Дезактин;
 5. Перекис водню;
 6. Етиловий спирт.

 

 1. Вкажіть термін збереження стерильності бікса при стерилізації паровим методом:
 2. 5 діб;
 3. 20 діб;
 4. 3 доби;
 5. 1 доба;
 6. 7 діб.

 

 1. Скільки мілілітрів 27,5 % розчину пергідролю необхідно взяти для приготування 1 л миючого розчину, який застосовують для передстерилізаційної обробки інструментів ( мл):
 2. 1. 5;
 3. 2. 12;
 4. 3. 27;
 5. 4. 17;
 6. 5. 33.

 

 1. 41. Який розчин перекису водню застосовують для хімічної стерилізації інструментів ( %):
 2. 1. 1;
 3. 2. 2;
 4. 3. 6;
 5. 4. 5;
 6. 5. 7.

 

 1. 42. Який колір реактиву буде при позитивній

азопірамовій пробі: 

 1. 1. Жовтий;
 2. 2. Зелений;
 3. 3. Рожевий;
 4. 4. Рожевофіолетовий;
 5. 5. Червоний.

 

 1. 43. Экспозиція при замочуванні медичного інструментарію в миючому розчині (+ 50 С) при передстерилізаційній очистці ( в хвилинах):
 2. 1. 10;
 3. 2. 15;
 4. 3. 30;
 5. 4. 45;
 6. 5. 60.

 

 1. 44. В центральному стерилізаційному відділенні медична сестра виконала передстерилізаційну очистку медичного інструментарію. Для контролю якості передстерилізаційної очистки виконала пробу на залишки прихованої крові. Протягом якого часу враховується результат?
 2. 1. 30 сек.;
 3. 2. 2 хв.;
 4. 3. 1хв.;
 5. 4. 3 хв.;
 6. 5. 15 сек.

 

 1. Вкажіть наступний етап дій, якщо азапірамова проба виявилась позитивною?
 2. Повторити ІІ і ІІІ етапи передстерилізаційної очистки;
 3. Провести бензидинову пробу;
 4. Здійснити п’ятий етап передстерилізаційної очистки;
 5. Провести повторну дезінфекцію.
 6. Висушити інструментарій в сухожаровій шафі.

 

 1. Медична сестра ЦСВ приготувала реактив бензидину та 3 краплі нанесла на використані інструменти. Що саме визначить медична сестра даною пробою?
 2. Олійні забруднення;
 3. Залишки лікарських речовин;
 4. Лужні компоненти миючих засобів;
 5. Залишки дезінфікуючих розчинів;
 6. Наявність прихованої крові.

 

 1. 47. Повне знищення мікроорганізмів, спор

та вірусів має назву: 

 1. Дезінфекція;
 2. Дезинсекція;
 3. Дератизація;
 4. Стерилізація;
 5. Знезаражування.

 

 1. Після знезаражування медичний інструментарій необхідно:
 2. Промити під проточною водою;
 3. Промити содовим розчином;
 4. Промити мильно-содовим розчином;
 5. Висушити;
 6. Кип’ятити.

 

 1. Яким методом стерилізують катетери:
 2. Повітряним;
 3. Парою формальдегіду;
 4. Рентгенівськими променями;
 5. Паровим;
 6. Замочуванням у 3 % розчині перекису водню.

 

 1. Виберіть метод та режим стерилізації

 шлункових зондів:

 1. Повітряний метод — 180ºС-60хв.;
 2. Повітряний метод — 160ºС-150хв.;
 3. Паровий метод — 1,1атм.-120ºС-45хв.;
 4. Паровий метод — 2атм.-132ºС-20хв.;
 5. Метод кип’ятіння -60хв.;

 

 1. 51. Ви працюєте медичною сестрою операційного блоку. При складанні цілеспрямованої укладки в бікс, що ви будете укладати?
 2. Все, що необхідно для декількох операцій;
 3. Все, що необхідно для роботи протягом одного дня;
 4. Все, що необхідно для однієї операції;
 5. Тільки операційну білизну;
 6. Тільки операційний інструментарій.
Читайте так же про:  Задачи по сестринскому делу, процессу, манипуляциях

 

 1. В ЦСВ надійшла чергова партія інструментів для передстерилізаційного очищення і стерилізації. Після сортування інструментів Ви повинні :
 2. Продезінфікувати інструментарій;
 3. Висушити в сухожаровій шафі;
 4. Провести азопірамову та фенолфталеїнову проби;
 5. Занурити інструменти в миючий розчин;
 6. Провести ополіскувания в дистильованій воді.

 

 1. Для стерилізації одноразових медичних виробів в промисловості використовують:
 2. Повітряну стерилізацію;
 3. Ультрафіолетове опромінення;
 4. Хімічну стерилізацію;
 5. Гамма-опромінення;
 6. Парова стерилізація.

 

 1. Комплекс заходів , які спрямовані на знищення мікробів у рані, патологічному вогнищі або організмі в цілому – це:
 2. Асептика;
 3. Дезінфекція;
 4. Дезінсекція;
 5. Дератизація ;
 6. Антисептика.

 

 1. Все, що стискається з раною має бути стерильним, покладено в основу:
 2. Антисептики;
 3. Асептики;
 4. Дезінфекції;
 5. Стерилізації;
 6. Профілактики.

 

 1. Контролю якості перед стерилізаційного очищення інструментів підлягає з кожної партії:
 2. 1 одиниця;
 3. 3 -5 одиниць;
 4. До 12 одиниць;
 5. Всі інструменти;
 6. 10 одиниць.

 

 1. Для проведення передстерилізаційного очищення інструментів ручним способом медсестра ЦСВ готує 10 л мийного розчину з « Біомоєм». Скільки миючого засобу їй необхідно взяти:
 2. 3 г;
 3. 50 г;
 4. 5 г;
 5. 30 г;
 6. 100 г.

 

 1. Самоконтроль передстерилізаційної очистки у ЛПЗ проводиться старшою медсестрою ЦСВ:
 2. 1 раз в місяць;
 3. 1 раз в день;
 4. 1 раз на тиждень;
 5. 2 рази на тиждень;
 6. Один раз на півроку.

 

 1. Для проведення передстерилізаційного очищення інструментів медсестра ЦСВ використала мийний розчин з « Біолотом». Скільки раз можна використовувати даний розчин?
 2. Протягом 5 – 7 днів;
 3. Багаторазово протягом доби;
 4. Багаторазово до зміни забарвлення розчину;
 5. Протягом 3 – х днів;
 6. Один раз.

 

Стерилизация                                        1-4

2-4

3-4

4-2

5-2

6-2

7-2

8-5

9-5

10-2

11-2

12-5

13-3

14-4

15-4

16-1

17-5

18-2

19-1

20-2

 

 

21-2

22-3

23-1

24-4

25-1

26-4

27-1

28-4

29-2

30-3

31-3

32-2

33-2

34-5

35-4

36-4

37-2

38-4

39-3

40-4

 

 

41-3

42-4

43-2

44-3

45-1

46-5

47-4

48-1

49-4

50-3

51-3

52-4

53-4

54-5

55-2

56-2

57-2

58-3

59-5