ЖМ 3 курс студенттерінің интеграциялық емтиханның II кезеңі

Пән: Физиология-2 

Кезен: Адамның проприоцептивті ( сінір) рефлекстері.

Ахилл рефлексі.

Емтихан алушыларға  ақпарат : төменде берілген өлшемдерге (критерийлерге) сәйкес студент адамдардың проприоцептивті сінір рефлекстерін дұрыс бағалай білу. Студент пациентің (волонтердің) рефлекстерін анықтайды және өзінің іс-әрекеттерін түсіндіруі керек.

.

Қадам

Қадамдарды бағалау өлшемдері Балдық көрсеткішпен бағалау
    Өте жақсы * Қолайлы** Түзету талап етеді*** Қолайсыз****
1. Пациентпең визуальды қарым- қатынас  жасады. 10 7,5 5,0
2. Амандасып,өзін таныстырды. 10 7,5 5,0
3  Зертелушіні аяқ қиымын шешуге, орындыққа тізесімен тұрып, табаның еркін салбыраған күйінде  болғаның сұрады. Пациентке ахилл рефлексін анықтаймындеп айтты. 10 7,5 5,0
4 Пациентің эмоциональдіқ жағдайын бақылады 10 7,5 5,0
  Пациентің эмоциональдіқ жағдайын түсіндірді 10 7,5 5,0
5 Студент неврологиялық балғашамен оң аяқтың ахилл сіңірінен ақырын соғып жіберіді. 10 7,5 5,0
6 Студент неврологиялық балғашамен сол аяқтың ахилл сіңірінен ақырын соғып жіберіді. 10 7,5 5,0
7 Студент ахилл сінірінең соққанда(рецепторлардың орналасқан жері) табанның бүгілгенің байқалады деп түсіндірді.
8 Студент рефлекс доғаның тұйықталған орңының дұрыс атап өтті.( Рефлекс доғасы жұлынның 1-2 сегізкөз сегментінде тұйықталады). 10 7,5 5,0
9 Нәтижесін бағалау: рефлекс айқын байқалуы мен симметриялылығы міндетті түрде ескеріледі .  Бүлшык ет күші мен рефлекторлық доғаның бөлімдері сақталуында, рефлекс айқын байқалуы мен симметриялығы  қалыпты деп бағаланады Рефлекторлық доғаның бөлімдері зақымдалса, рефлекс  болмайді, не төмендейді. Пирамид  жүйесі зақымдалғанда рефлекстің төмендеуі, не бүзылуі байқалады. 10 7,5 5,0
10 Студент жұмысты орындағанда кәсіби терминдерді пайдаланып,   сөз сөйлеу мәдениеттің көрсетті. 10 7,5 5,0
  Барлығы 100 75 50

 

Кезеңде қойылатын максимальды балл — 100.                                                                                                 Тапсырманы орындау уақыты —  5  мин

Ескерту:

*  Тәжірибелік дағдының әдісі мен жасалу техникасын кезең-кезеңмен өте дұрыс және толық көлемде көрсете біледі; дәлелді қимыл жасай отырып түсінік береді, сауатты сөйлейді және логикалық жүйелілікпен баяндап көрсетеді; қосымша әдебиеттерден алған білімін көрсетеді; ғылыми терминдерді қолданып түсіндіруде жауабын нақты құрайды; алынған нәтижені дұрыс бағалайды; неврологиялық балғашамен жұмыс жасау дағдысын көрсетеді; берілген уақытта жауап беріп үлгерді;

** Тәжірибелік дағдының әдісі мен жасалу техникасын аздаған қателікпен көрсете біледі; дәлелді қимыл жасай отырып түсінік береді, бірақ сенімсіздікпен баяндайды, ғылыми терминдерді қолданғанда қателік жібереді; алынған нәтижені дұрыс бағалайды;  неврологиялық балғашамен жұмыс жасау дағдысын көрсете біледі; берілген уақытта үлгеріп жауап берді;

*** Тәжірибелік дағдының әдісі мен жасалу техникасын қате көрсетеді, толық орындамады; көрсеткен іс-қимыларын дәлдікпен баяндай алмайды, жүйелілік жоқ; ғылыми терминдерді қолданбайды ; алынған нәтижені толық бағалай алмайды; неврологиялық балғашамен жұмыс жасау дағдысын көрсете алмайды, алынған нәтижені толық көлемде бағалай алмайды; берілген уақытта жауап беріп үлгермеді;

 

**** Тәжірибелік дағдының әдісі мен жасалу техникасын көрсете алмайды; оның жүргізілу әдісін білмейді; оқу материалдарын  білмейтіндігін және мүлде түсінбейдігін көрсетті; көрсеткен іс-қимыларын дәлдікпен баяндай алмайды;   жауап беруден бас тартты; (шпаргалка) қолданды;

 

 

 

 

 

Қалыпты физиология модульнің мәжілісінде бекітілді  31 қазан 2014 ж.  №4 хаттама

Читайте так же про:  Диабеттік нейропатия диагностика алгоритімі